Croeso i bawb

Croeso i bawb ~ Everyone welcome

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae ein gardd ni yn gymysg o blanhigion ein bod ni wedi plannu a rhai sy wedi cyrraedd yma ar eu pennau eu hunain. Mae croeso iddyn nhw i gyd yma.  Mae'n ddiddorol i weld pa fath o blanhigion yn hapus yn yr ardd, lle maen nhw'n hapus, a sut maen nhw'n newid o flwyddyn i flwyddyn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Our garden is a mix of plants that we have planted and ones that have arrived here on their own. They are all welcome here. It is interesting to see what kind of plants are happy in the garden, where they are happy, and how they change from year to year.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.