Dawnswraig welw

Dawnswraig welw ~ Pale ballerina

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r lliwiau yn draenio o'r ffiwsia fel pe bai'r gaeaf yn dechrau brathu...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The colour are draining from the fuchsia as if winter is beginning to bite ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.