Ar ôl Arwen

Ar ôl Arwen ~ After Arwen

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cyn Storm 'Arwen' roedd llawer o goed gyda ni yn y coetir ar Drala Jong, ond nawr mae'r coetir yn denau. Roeddwn ni'n meddwl am gael gwared ar rai coed ond yn raddol, nid i gyd ar unwaith.  Mae e wedi bod yn costio £36,000 i glirio'r malurion, ond rydyn ni wedi gallu codi'r arian gan ein hapêl. Mae hyn yn newyddion gwych, nid yn unig y mae gennyn ni'r arian yn ôl, ond nawr rydyn ni'n gwybod nawr mae cymaint o bobl hael sydd eisiau cefnogi Drala Jong.

Heddiw oedd diwrnod olaf yr enciliad. Mae'r  rhan fwyaf o bobl wedi gadael ond rydw i wedi aros i helpu i lanhau a thacluso.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Before Storm 'Arwen' we had lots of trees in the woodland on Drala Jong, but now the woodland is thin. We were thinking of removing some trees but gradually, not all at once. It has cost £36,000 to clear the debris, but we have been able to raise the money from our appeal. This is great news, not only do we have the money back, but now we know there are so many generous people who want to support Drala Jong.

Today was the last day of the retreat. Most people have left but I've stayed to help clean and tidy up.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.