tridral

By tridral

Llosgi llachar

Llosgi llachar ~ Burning bright

“What immortal hand or eye, Could frame thy fearful symmetry?”
—William Blake

“Dharma art fully merges art and life. Based on the contemplative traditions of the Oriental and Occidental worlds, it is the proclamation of the elegance and magic inherent in daily life.”
—Chögyam Trungpa Rinpoche

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Eleni yw'r flwyddyn Tibetanaidd (Tsieineaidd, Bwtaneaidd) Teigr yn y cylch 12 mlynedd o anifeiliaid. Am fy mhen-blwydd prynodd Nor'dzin a Daniel Lego Teigr i mi. Rydw i newydd ddod o gwmpas i orffen ei adeiladu. Gwnaeth y ffordd y cafodd ei ddylunio argraff arnaf.  Roedd y dylunwyr yn creu model creadur tebygrwydd byw iawn.

Rwy'n meddwl tybed a fydd Lego yn cynhyrchu pob un o'r 12 anifail yn y pen draw. Ar gyfradd o un y flwyddyn, byddaf yn 75 pan fydd yr holl anifeiliaid ar gael. Yn ffodus, mae'r arfer o adeiladu yn helpu gydag arthritis..
 
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This year is the Tibetan (Chinese, Bhutanese) Tiger year in the 12 year cycle of animals. For my birthday Nor'dzin and Daniel bought me a Lego Tiger. I've just come around to finish building it. I was impressed by the way it was designed. The designers created a very lifelike creature model.

I'm wondering if Lego will eventually produce all 12 animals. At the rate of one a year, I will be 75 when all animals are available. Fortunately, the practice of construction helps with arthritis.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.