Eistedd gyda natur

Eistedd gyda natur ~ Sitting with nature

“When you look at nature, you see a hidden mystery that gives a special flavour to the photograph.”

—Abbas Kiarostami

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dyma un o fy hoff leoedd i eistedd yn yr ardd. Mae'n lle gwyrdd yn llawn o fywyd - ac rydw i wedi cynhyrchu amlygiad dwbl yma hefyd. Mae'n teimlo fel bywyd yn gorlifo yma, yn enwedig nawr pan fo planhigion yn tyfu mor gyflym.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This is one of my favourite places to sit in the garden. It's a green place full of life - and I've produced a double exposure here as well. It feels like life overflowing here, especially now when plants are growing so fast

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.