An area the shape of Wales

Roedd y bore yn sych a glir.  Stopiais i wrth Bont Blackweir - un o fy hoff leoedd ar fy nhaith i'r gwaith.  Ro'n i'n meddwl bod edrychodd siâp gwnaeth gan goeden a chwmwl (tipyn bach) fel Cymru.  Dw i'n gallu gweld Y Gwŷr, Tyddewi a Bae Ceredigion (ond dw i wedi colli'r Penrhyn Llŷn... Jyst tipyn bach o ffantasi.

The morning was clear and dry. I stopped by Blackweir Bridge - one of my favourite places on my trip to work. I thought that the shape made by tree and cloud looked (a bit) like Wales. I can see The Gower, St David's and Cardigan Bay (though I have lost the Llŷn. Peninsula ... Just a little bit of fantasy.

Comments
Sign in or get an account to comment.