Dim rhwystr

Dim rhwystr~No barrier

Roeddwn i allan o fy nyfnder heddiw - dwywaith.  Yn y bore roeddwn i'n ysgrifennu cofnodion cyfarfod - yn Gymraeg, a dros amser cinio roeddwn i'n canu yn y côr. Ffeindiais i fod rhaid i mi ganolbwyntio yn llwyr i gael siawns i wybod beth oedd digwydd.  Roedd brofiad llawn her a boddhad. Prinder o brofiad yw dim rhwystr i fwynhau'r her.


I was out of my depth today - twice. In the morning I was writing meeting minutes - in Welsh, and over lunch I sang in the choir. I found that I had to concentrate fully to have  a chance to know what was going on. It was a challenging and rewarding experience. Lack of experience is no barrier to enjoying the challenge.

Comments
Sign in or get an account to comment.