Eisenstadt

Ar ôl diwedd y dysgeidiaethau aethon ni i Eisenstadt am goffi a chacen.  Mae' Eisenstadt brifddinas y Burgenland ac ar brynhawn Sul roedd e'n dawel a hyfryd. Eisteddon ni i lawr y tu allan y siop goffi a mwynheuon  ni heulwen y prynhawn.  Y tu ôl i'r stryd fawr roedd parc mawr gyda llyn, gerddi a phalas.  Mae'n hen le arall oedd cael ei adeiladu yn ystod y diwrnodau ymerodraeth, a nawr unrhywun yn gallu mwynhau fe.

After the end of the teachings we went to Eisenstadt for coffee and cake. Eisenstadt is the capital of Burgenland and on Sunday afternoon it was quiet and beautiful. We sat down outside the coffee shop and we enjoyed the afternoon sunshine. Behind the main street was a large park with a lake, gardens and palace. It was another old place was built in the days of empire, and now anyone can enjoy it.

Comments
Sign in or get an account to comment.