Forchtenstein - yno ac yn ôl eto

Forchtenstein - yno ac yn ôl eto ~ Forchtenstein - there and back again

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Pan rydyn ni wedi bod i ffwrdd, rydw i'n dod yn ôl gyda llawer o ffotograffau i bostio mewn trefn gronolegol. Felly, erbyn yr amser rydych chi'n darllen hon, rydw i'n siarad am ddigwyddiadau blaenorol.  Beth bynnag....

Ar 15fed mis Chwefror gwnaethon ni hedfan o Gaerdydd i Amsterdam ac o Amsterdam i Vienna.  Roedden ni yna i ddysgu enciliad yn Forchtenstein, dre awr y ffordd o Vienna a ger y ffin â Hwngari. ...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

When we've been away, I come back with lots of photos to post in chronological order. So, by the time you read this, I'm talking about previous events. Whatever....

On the 15th of February we flew from Cardiff to Amsterdam and from Amsterdam to Vienna. We were there to teach a retreat in Forchtenstein, a town an hour away from Vienna and near the border with Hungary. ...

Comments
Sign in or get an account to comment.