tridral

By tridral

Rhestr o bethau i'w gwneud

Rhestr o bethau i'w gwneud ~ 'To do list'


(Lit: A list of things to do)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Mae llawer o bethau i'w gwneud gyda ni ac rydyn ni’n cadw nhw mewn 'tomen' ar y cyfrifiadur.  Bob wythnos rydyn ni'n dewis un neu dau ohonyn nhw i wneud.  Yr wythnos hon (er enghraifft) roedd e'n 'rhoi olew had llin ar y drysau'.  

Felly rydyn ni'n gallu ychwanegu unrhywbeth ar y 'tomen', ond does dim rhaid i ni poeni amdano fe tan rydyn ni'n ei dewis i'w wneud am yr wythnos. Yn y ffordd hon, dydyn ni ddim yn teimlo 'wedi ein llethu' gan y pethau y mae angen i ni eu gwneud.  Rydyn ni'n gallu stopio pan rydyn ni eisiau a mynd allan i dynnu ffotograffau ayyb.  

Felly heddiw: Heboglys oren yn yr ardd
.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


We havemany things to do and we keep them in a 'heap' on the computer. Each week we choose one or two of them to do. This week (for example) it was 'putting linseed oil on the doors'.

So we can add anything to the 'heap', but we don't have to worry about it until we choose it for the week. In this way, we don't feel 'overwhelmed' by the things we need to do. We can stop when we want and go out to take photos etc.

So today: Orange hawkweed in the garden.

Comments
Sign in or get an account to comment.