tridral

By tridral

Pan mae'n rhaid i chi fynd

Pan mae'n rhaid i chi fynd ~ When you've got to go

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Yn yr ardd ein ffrindiau maen nhw'n cael dau bolyn gyda baneri gweddïau. Gwelon ni polion fel y rhain yn Bhutan.  Mae'n draddodiad yna i roi polyn gyda baneri gweddïau i fyny pan fydd rhywun wedi marw. Mae ein ffrindiau ni wedi mabwysiadu'r traddodiad hwn.  Mae dau bolyn hyn yn sefyll er cof of dau ffrind ni.  Er mae'n drist dydyn nhw ddim gyda ni mae'n dda i weld eu baneri yn hedfan yn y gwynt.

Roedd yr enciliad yn parhau ddydd Sadwrn, gyda dysgeidiaethau a chyfleodd i fyfyrio.  Bydd yr enciliad yn parhau ddydd Sul hefyd, ond roedd rhaid i fi fynd adre i baratoi rhedeg yn yr Cardiff 10K bore dydd Sul
.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

In our friends' garden they have two poles with prayer flags. We saw poles like these in Bhutan. It is tradition there to put up a pole with prayer flags when someone has died. Our friends have adopted this tradition. These two poles stand in memory of two of our friends. Although sad they are not with us it is good to see their flags flying in the wind.

The retreat continued on Saturday, with teachings and opportunities for meditation. The retreat will continue on Sunday too, but I had to go home to prepare a run in the Cardiff 10K on Sunday morning.

Comments
Sign in or get an account to comment.